Smartclub
Image default
Recreation / Autos

Uitbesteding van bedrijfsfinanciën

Bent u een bedrijf dat in deze corona-tijd exponentieel is gegroeid? Dan is het uitbesteden van uw loonadministratie misschien wel uw volgende stap naar succes! Voor de meeste bedrijven zijn de salarissen van de medewerkers de grootste lastenpost, dus ik het van enorm belang dat alle processen omtrent de salarissen van uw medewerkers met de meeste nauwkeurigheid gebeuren. Maar als u heel hard groeit en meer en meer mensen moet aannemen, kan deze salarisverwerking rommelig worden, terwijl het juist zo belangrijk is. Om ontevreden medewerkers en rechtszaken te voorkomen, is het verstandig om uw salarisadministratie uitbesteden. In dit artikel leggen wij uit wat deze uitbesteding inhoud en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

 

De uitbesteding van de salarisverwerking houdt in dat bedrijf gericht of personele dienstverlening uw financiële administratie overneemt. Dit ingehuurde bedrijf gebruikt verschillende financiële -en softwarepakketten om inzicht en overzicht te krijgen in uw financiële administratie.

 

Een dergelijke uitbesteding heef zowel voordelen als nadelen. Het belangrijkste voordeel is, dat u dankzij de uitbesteding gemakkelijker uw financiën kan inzien en leehnavasor veel minder tijd kwijt bent aan de administratie, deze wordt immers al voor u gedaan. Hiernaast besteed u dit uit aan een bedrijf dat echt gespecialiseerd is in financiën. Deze expertise verkleint de kans op boetes en maakt het hele proces veel meer efficiënt.

Er zijn natuurlijk ook nadelen aan het uitbesteden van uw financiële administratie. Het belangrijkste nadeel is het prijskaartje dat verbonden is aan de uitbesteding. Hiernaast krijgt u te maken met het principaal-agent probleem. U bent de prinicipaal, dus de opdrachtgever. Uw grootste belang is waarschijnlijk het verminderen van de kosten. De agent is het bedrijf waarbij u uitbesteed, zij hebben meer kennis dan u en hun doel is het maken van zoveel mogelijk winst. Deze tegengestelde belangen kunnen ervoor zorgen dat u teveel betaalt voor de dienst.

 

https://www.cbbs.nl/