Smartclub
Image default
Recreation / Autos

Primaire producenten

Onder primaire producenten wordt de land- en tuinbouw bedoelt. Deze sectoren worden steeds meer ontwikkelt en qua technologie gaan ze er ook steeds meer op voor uit. Technologische ontwikkelingen en digitalisering van het productie proces zorgt er voor dat het verbruik van energie en lager gebruik van grondstoffen vnazelfsprekend is. De kosten voor de boer voor deze zaken worden dus lager wat positief te noemen is. Investeringen worden wel hoger aangezien deze technologische ontwikkelingen nieuwe apparatuur vraagt dus boeren moeten deze apparatuur wel aanschaffen willen ze bij blijven met lagere kosten in grondstoffen en productie kosten. Een sub sector genaamd het agrarisch advies kan hier zijn voordeel mee doen. Zij kunnen zich specialiseren in deze technologische ontwikkelingen en de boeren daar advies over geven. Hier kunnen zij ook goed mee verdienen maar het is vooral belangrijk dat ze goed advies leveren anders houdt het snel op. Er kan ook circulair gewerkt worden waardoor grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Minder energie kosten en waterverbruik is positief en ecoonmisch gezien ook niet slecht. De milieubelasting wordt hier ook minder door wat boeren ook graag willen. Ze willen duurzaam produceren. De demografie verandert ook. Er heerst vergrijzing waardoor de fananciële positie verandert waardoor ouderen duurdere uitgaven kunnen doen. Denk dan aan biologische producten waar boeren meer aan kunnen verdienen. Dit zijn allemaal trends en ontwikkelingen in de primaire sector waar wel op ingespeeld kan worden.  Door technologische ontwikkelingen is er minder ruimte nodig in de stal. De stal inrichting kan hierdoor dus veranderen en er is meer ruimte voor meer dieren in een stal omdat het economisch gezien beter ingedeeld kan worden. Het nadeel is de grondprijs die hoger begint te worden. Er worden meer huizen gebouwd waardoor veel land wordt opgekocht voor het bouwen van huizen. Darnaast stijgt rente om te lenen waardoor er veel kosten bijkomen. Door technologische ontwikkelingen heeft dit uiteindelijk weinig succes.

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/