Smartclub
Image default
Zorg

Je administratie efficiënt regelen met de software van Incura

Wat is een goede keuze uit het aanbod van EPD leveranciers? Incura staat bekend als een pakket van hoge kwaliteit!

Software voor GGZ

Goede boekhoudsoftware voor GGZ is van essentieel belang. Je wilt als toegewijd en professioneel fysiotherapeut immers je tijd aan patiënten besteden en zo min mogelijk aan de administratie. Met Incura praktijksoftware bereik je dat absoluut. Je werkt in een online omgeving waar je snel kunt switchen tussen agenda, behandelschema’s, facturatietool, oefeningen en EPD. Zijn er programma’s die je naast Incura wilt blijven gebruiken? Een koppeling is zo gemaakt.  

Multidisciplinair

Incura is multifunctioneel. Het pakket wordt zeker niet alleen door GGZ-medewerkers gebruikt. Oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten: ze vertrouwen allemaal op Incura. Dat vertrouwen neemt het Incura team heel serieus. In de zorg wordt gewerkt met gegevens die de cliënt en de behandelaar toebehoren, maar zeker niet een derde. Incura stelt informatiebeveiliging dan ook op nummer 1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – wordt 100% nageleefd.

AVG

De AVG is een Europese verordening met regels voor de verwerking van persoonsgegevens door overheidsinstanties en particuliere bedrijven. Het doel is een Europese standaardisering. De Europese Commissie heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 januari 2012 ingediend. De Raad van de Europese Unie heeft de AVG op 8 april 2016 aangenomen. Goedkeuring door het Europees Parlement volgde op 14 april 2016. Op 27 april 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ondertekend. De publicatie van de AVG – in PbEU 2016, L 119/1 – vond plaats op 4 mei van datzelfde jaar. De daadwerkelijke inwerkingtreding was op 24 mei 2016. Na een implementatieperiode van twee jaar kunnen sinds 24 mei 2018 aan bedrijven en overheidsinstanties boetes opgelegd worden als zij de AVG niet naleven.

Naleving van de AVG

Op de Incura-site staan de volgende 6 stappen waarmee jij als zorgverlener kunt zorgen voor naleving van de AVG.

https://www.incura.nl/