Smartclub
Image default
Recreation / Autos

Ontwikkelingen in de Nederlandse markt

De laatste jaren heeft de samenleving verschillende ontwikkelingen mee gemaakt, er werd kennis gemaakt met innovaties en oplossingen. Dit heeft ook tot nieuwe technieken geresulteert wat vroeger ondenkbaar was. De technologische ontwikkelingen gaan in een snel tempo dat bijna niet is bij te houden. De ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de commerciële markt veranderingen kent, de communicatie tussen bedrijf en klant is een makkelijker gemaakt. In het verleden warden personen van informatie voorzien door mond-tot-mond reclame of eigen ervaring maar in de huidige tijd door middel van het internet en smartphone. Het ontvangen en versturen van berichten gaat snel dat door bedrijven niet kan worden bij gehouden. De smartphone heeft veel mogelijk gemaakt zoals het gebruik maken van Apps en het lezen van een QR code. Een QR code is een afbeelding dat op een aantal plaatsen of producten is terug te vinden, als de code gescand wordt komt er automatisch informatie over het onderwerp naar voren.

Een andere ontwikkeling die jaren geleden heeft plaats gevonden is de barcode. Een barcode zorgt er voor dat producten traceerbaar zijn, het kan vergeleken worden met een logboek. Een barcode is een code dat op een product zit en bij de kassa wordt gescand, door de code in een systeem in te voeren kan gezien worden welke stappen zijn doorlopen. Om een barcode op een product of verpakking te brengen moet een printer aanwezig zijn, op deze manier is het mogelijk om een barcode printen. Een bedrijf als KBA Metronic biedt verschillende printers aan zodat er op iedere ondergrond of gewenste opdracht tot werkelijkheid gebracht kan worden. Het is zelfs mogelijk om op rubber of plastic te printen met een printer van KBA Metronic. Het geproduceerde product kan naar eigen wens worden gemaakt zodat het een identiteit heeft.

http://www.kba-metronic.com