Smartclub
Image default
Financieel

Arbeidsongeschiktheidsdekkingen in de pensioenregelingen

Er zijn verschillende soorten pensioenen. Vaak wordt er gedacht aan het ouderdomspensioen. Over het ouderdomspensioen heb ik al veel geschreven daarom behandel ik in deze blog een ander pensioen namelijk het arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Lees ook meer op https://pensioentransitieplan.nl/. 

Bij arbeidsongeschiktheid en ziekte wordt het inkomen in eerste instantie gedeeltelijk of volledig doorbetaald. De pensioenopbouw gaat gedurende deze periode van twee jaar volledig door. Vervolgens wordt de werknemer bij arbeidsongeschiktheid ontslagen en ontvangt hij afhankelijk van de hoogte van de arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering. De WIA uitkering is gemaximeerd.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Een arbeidsongeschiktheidspensioen vult de WIA uitkering aan. Daardoor kan een werknemer bijvoorbeeld samen met een WIA-uitkering 70% van zijn laatste loon ontvangen (let op, er geldt een maximale WIA-uitkering die jaarlijks wordt aangepast) gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. Vooral bij pensioenregelingen die tot stand zijn gekomen tussen sociale partners is er vaak een arbeidsongeschiktheidspensioen opgenomen. Het is geen plicht echter als dit pensioen wordt overeengekomen dan moet de pensioenuitvoerder bij arbeidsongeschiktheid leveren.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Een meer voorkomende vorm van arbeidsongeschiktheidsverzekering is de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering zorgt ervoor dat de pensioenopbouw wordt voortgezet bij een onverhoopte arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid zoals vastgesteld voor de WIA.

Mocht de werknemer slechts voor 50% arbeidsongeschiktheid zijn verklaard dan kan hij eventueel voor de resterende uren in dienst treden bij een andere werkgever. Stel deze werkgever heeft ook een pensioenregeling dan zal de pensioenopbouw daar voor de resterende uren plaatsvinden. Mocht de arbeidsongeschiktheid onverhoopt toenemen dan wordt de premievrije opbouw in het nieuwe pensioen door de nieuwe pensioenuitvoerder op zich genomen. Als ook deze pensioenregeling een arbeidsongeschiktheidsverzekering kent. Anders niet.

Onafhankelijk pensioenadvies

Naast ouderdomspensioen kan er dus sprake zijn van een nabestaandenpensioen en/of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Goed om vooraf te bestuderen wat wel of niet verzekerd is. Op werknemersniveau is er misschien al zoveel geregeld dat er in de privésfeer minder hoeft te worden verzekerd. Een pensioenplan geeft overzicht en kan door een onafhankelijk pensioenadviseur worden verzorgd.